Mega Salesmen Arena

June 1, 2009

Best Questioner: Wong Lai Yin (4B)
Best Questioner: Wong Tse Ching (6A)
2nd: Kong Chi Ying, Yeung Man Fung, Lam Hei Tung, Ng Wai Yee (6A), Chan Pui Sze, Yip Mei Hung (4F)
1st: Wong Yu Fung, Li Nga Kit, Ng Wing Man, Ho Tung Hei (6B), Yip Yuen Man (4B), Yeung Suk Yee (4F)

Back