News Quiz (September 2002)

F.3 Winners

1st: Kwan Suk Mei (3A1)
2nd: Yuen Chun Hei (3A1)
3rd: Kong Wai Ling (3A1)

F.5 Winners

1st: Fung Siu Tak (5E)
2nd: Lee Pak Chun (5E)
3rd: Fan Po Wan (5E)

F.7 Winners

1st: Koo Mei Ling (7B)
2nd: Tam Ching Yee (7B)
3rd: Kwan Chi Hang (7C)

Back