News Quiz (February, 2003)

F.3 Winners

1st: Cheung Hang Fong (3A1)
2nd: Choi Yin Yee (3A1)
3rd: Chung Wing Yee (3A1)

F.4 Winners

1st: Hung Suet Ying (4D)
2nd: Chan Ka Ki (4B)
3rd: Wong Siu Man (4E)

F.5 Winners

1st: Wong Ting Wai (5E)
2nd: Cheung Chin Ho (5E)
3rd: Chen Fung Fuk (5E)

F.6 Winners

1st: Yiu Wing Cheung(6B)
2nd: Wong Mei Fong (6B)
3rd: Chan Chi Hong (6B)

Back